inici | comunitat | rss

Canal RSS de notícies

Canal RSS de notícies de la zonaClic

El canal RSS de la zonaClic ofereix informació actualitzada sobre les novetats que es van produïnt al web. Podeu consultar-les directament des d'aquesta pàgina o mitjançant qualsevol aplicació capaç de llegir RSS. Hi ha dos tipus de lectors RSS: els que s'instal·len a l'ordinador, com el Thunderbird o el Firefox, i els serveis en línia com Google, Bloglines, NewsGator o MyYahoo!. Per afegir el canal zonaClic a un d'aquests serveis feu clic al seu botó:

Afegir la zonaClic al Google ReaderAfegir la zonaClic al BloglinesAfegir la zonaClic al NewsGatorAfegir la zonaClic al My Yahoo!

16/02/09Wild animals

Projecte d'activitats per a segon i tercer cicle d'educació primària sobre animals salvatges: vocabulari, com son, què mengen, on viuen... El projecte està dividit en 6 parts:

 • Mammals
 • Fish
 • Birds
 • Reptiles / others
 • Puzzles / word search
 • About wild animals

Autor/a: Carlos Medina Viedma
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 16/02/09
Idioma: anglès

12/02/09Clic d'anglès

Vocabulari d'anglès per primer cicle d'educació primària. Les activitats estan estructurades en 7 parts, sis unitats didàctiques i una de repàs. A cada grup hi ha diferents activitats:

 • Identificació del vocabulari
 • Relació veu-imatge
 • Memory auditiu
 • Escriptura de paraules
 • Ordenar paraules
 • Possibilitat d'escoltar, gravar i reproduir les paraules
 • Activitats de repàs

Autor/a: Mercedes Rivera Pérez
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 12/02/09
Idioma: anglès

10/02/09Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3

Aventura't amb l'ortografia és un material graduat per a tres nivells de dificultat, amb deu unitats per a cada nivell que es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat.

Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... tot seguit presenta diverses tipologies d'exercicis que comprovem la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també hi trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxi i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2

Autors: Carme Camprubí Maya, Elisabeth Badia Escola i Gemma Vicente Rodrigo
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 10/02/09
Idioma: català

05/02/09Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2

Aventura't amb l'ortografia és un material graduat per a tres nivells de dificultat, amb deu unitats per a cada nivell que es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat.

Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... tot seguit presenta diverses tipologies d'exercicis que comprovem la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també hi trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxi i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3

Autors: Carme Camprubí Maya, Elisabeth Badia Escola i Gemma Vicente Rodrigo
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 05/02/09
Idioma: català

04/02/09Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1

Aventura't amb l'ortografia és un material graduat per a tres nivells de dificultat, amb deu unitats per a cada nivell que es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat.

Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... tot seguit presenta diverses tipologies d'exercicis que comproven la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també hi trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxi i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2

Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3

Autors: Carme Camprubí Maya, Elisabeth Badia Escola i Gemma Vicente Rodrigo
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/02/09
Idioma: català

29/01/09Treballem les síl·labes

Projecte de llengua catalana per a cicle mitjà de primària per a reforçar:

 • la separació sil·làbica
 • la separació de dígrafs
 • la identificació de la síl·laba tònica d'una paraula

Autor/a: Juanjo Martínez Puerta
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 29/01/09
Idioma: català

27/01/09Voleibol

Projecte d'activitats al voltant del voleibol on es tracten diferents punts d'aquest esport:

 • orígens
 • tècnica: serveis, passada i rematades
 • tàctica

Autor/a: David García Núñez
Àrea: Educació física
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 27/01/09
Idioma: espanyol

27/01/09Los árboles de mi colegio

Projecte d'activitats per reconèixer els arbres que hi ha al pati del centre CEIP Miralvalle (Plasencia):

 • Noms vulgars i científics
 • Característiques
 • Curiositats

Autor/a: Jorge A. Martín Martín
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 27/01/09
Idioma: espanyol

17/12/08Aprenentatge de la lecto-escriptura

Aquests sis projectes JClic són una proposta de treball per reforçar l'aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Són força uniformes i repetitius en les tasques, de manera que l'alumne amb NEE a mesura que coneix la dinàmica dels exercicis, pot treballar de forma més autònoma i segura.

Autors: Antoni Caralt Muñoz i Montse Rodés Coma
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 17/12/08
Idioma: català

11/12/08El ninot de neu

Projecte d'activitats per als més petits amb vocabulari típic del Nadal, l'hivern i els ninots de neu:

 • Nadal: elements típics de Nadal, estrella, joguines, simbomba, regals, avet...
 • Ninot de neu: parts del ninot...
 • Hivern: fred, flocs de neu, guants, bufanda...

Autor/a: Carmen González Moratilla
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 11/12/08
Idioma: català

09/12/08El carter

Projecte d'activitats per a treballar amb els més petits a l'àrea de Descoberta de l'entorn. Aquest projecte està compost per un conjunt de 9 activitats que inclouen associacions, lectura, puzles, relacions, numeració. Es pretén que els nens i les nenes coneguin més a fons l'ofici del carter.

Autor/a: Raquel Martos Enseñat
Àrea: Ciències socials
Nivell: Infantil (3-6)
Data: 09/12/08
Idioma: català

02/12/08Multiplicación y división de monomios

Projecte d'activitats per a educació secundària sobre les operacions amb monomis. El projecte està dividit en dues parts:

 • Multiplicar monomis
 • Dividir monomis

Autor/a: Leonid Medina Trejo
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 02/12/08
Idioma: espanyol

01/12/08English activities

Tres projectes d'activitats per a l'àrea de llengua anglesa adreçades a cicle superior d'educació primària:

 • To be
 • To have got
 • Comparatives and superlatives

Autor/a: Mª Jesús Bernabeu
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 01/12/08
Idioma: anglès

28/11/08Funcions

Projecte JClic de 42 activitats dividides en dues parts.

A la primera es poden trobar activitats per a treballar el domini, el recorregut, el tipus de funcions, les imatges i les antiimatges, la simetria, les asímptotes, la funció inversa, la translació, la continuïtat, la funció derivada, els extrems relatius, els punts de tall, la monotonia, la curvatura i els punts d'inflexió.

Dins del segon projecte trobarem activitats per a realitzar el càlcul de límits, derivades i integrals immediates.

Autor/a: Maití Manzano
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Batxillerat (16-18)
Data: 28/11/08
Idioma: català

26/11/08Millorem la intel·ligència

Projecte d'activitats per millorar les capacitats intel·lectuals dels nostres alumnes. El projecte està dividit en quatre parts:

 • Intel·ligència verbal
 • Intel·ligència lògica
 • Intel·ligència de càlcul
 • Intel·ligència espacial

Autor/a: Antoni Vilalta Carrera
Àrea: Diversos
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/11/08
Idioma: català

25/11/08La bicicleta

Aquest projecte JClic recull les diferents modalitats de bicicleta que existeixen amb fotografies i textos. Al llarg de les activitats es pretén combinar la teoria amb activitats més lúdiques.

El projecte està adreçat a alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i està format per quatre parts:

 • Parts
 • Seguretat vial
 • Modalitats
 • Indumentària

Autor/a: Begoña Ramírez Díaz
Àrea: Educació física
Nivell: Primària (6-12)
Data: 25/11/08
Idioma: català

20/11/08Ramon Llull

Projecte d'activitats sobre la vida i l'obra de Ramon Llull:

 • Blanquerna
 • Llibre de les bèsties
 • Llibre de gentil i tres savis
 • Arbre de ciència
 • Llibre d'amic i amat
 • ...

Autor/a: Margalida Fontanet
Àrea: Llengües
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 20/11/08
Idioma: català

19/11/08La generación del 98

Projecte d'activitats sobre els autors més importants de la Generació del 98:

 • Antonio Machado
 • José Benavente
 • Azorín
 • Juan Ramón Jiménez
 • Miguel de Unamuno
 • Valle Inclán
 • ...

Autor/a: Katheíne Esquía Flores
Àrea: Llengües
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 19/11/08
Idioma: espanyol

18/11/08Les plantes

Projecte d'activitats adreçat a educació primària sobre les plantes.
Al llarg del projecte es treballen diferents continguts:

 • les parts d'una planta i la seva classificació
 • la respiració i la fotosíntesi
 • la nutrició
 • la reproducció

Autor/a: Ferran Estruch Mascarell
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 18/11/08
Idioma: català

13/11/08Nombres parells i senars

Projecte d'activitats adreçat a cicle inicial d'educació primària sobre la diferenciació de nombres parells i senars.

Autor/a: Jordi Marcó i Ruiz
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 13/11/08
Idioma: català


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya