Capitals de les comarques de Catalunya
Joan Antón López Write a message to Joan Antón López
CEIP Sant Vicenç
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Activities about the different capitals of the provinces in Catalunya.
Topic Social sciences
Levels Primary school (6-12), Secondary school (12-16)
Date 29/05/97
License Licensed under a
Creative Commons license

Share |
 
 
JClic version - Catalan 30/07/02
how does it work?
launch (applet)
install
creuat.pdf (421 Kb)
196 Kb - 63 activities
Embed:
Project URL:
 
 
Clic 3.0 version - Catalan 29/05/97
how does it work?
capcom.exe (228 Kb)
creuat.pdf (421 Kb)
196 Kb - 63 activities
 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya