Imatge de la ciutat de Lleida
Jordi Aumedes Castells Write a message to Jordi Aumedes Castells
Activities about the city of Lleida: Buildings, famous characters...
Topic Social sciences
Level Primary school (6-12)
Date 17/03/99
License Licensed under a
Creative Commons license

Share |
 
 
JClic version - Catalan 30/07/02
how does it work?
launch (applet)
install
412 Kb - 62 activities
Embed:
Project URL:
 
 
Clic 3.0 version - Catalan 17/03/99
how does it work?
lleida.exe (465 Kb)
412 Kb - 62 activities
 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya