Els Firals de Bellvís
Jordi Aumedes Castells Write a message to Jordi Aumedes Castells
Clic activities about "Els firals de Bellvís" a popular celebration in Bellvís (Catalonia)
Topic Social sciences
Levels Primary school (6-12), Secondary school (12-16)
Date 16/03/01
License Licensed under a
Creative Commons license

Share |
 
 
JClic version - Catalan 31/07/02
how does it work?
launch (applet)
install
1,152 Kb - 15 activities
Embed:
Project URL:
 
 
Clic 3.0 version - Catalan 16/03/01
how does it work?
firals.exe (1,420 Kb) firals.w02 (1,420 Kb)
firals.w03 (94 Kb)
2,870 Kb - 15 activities
 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya